Snížení času přetypování stroje

Strojírenství

Snímkování
Standardizace
5S
SMED

Přetypování obráběcích CNC strojů vede často ke značným ztrátám ve výrobní kapacitě.

Ve společnosti mají celkem 5 strojů a cílem projektu bylo analyzovat časové ztráty při přetypování stroje a zefektivnit celý proces. Ve spolupráci s technology jsme pomocí metod snímkování a zavedením metody SMED ušetřili cca 30 % času. Jednalo se o eliminaci typického plýtvání, převedení interních činností do externích, zjednodušení procesu/postupu, dovybavení pracovišť potřebným nářadím, atd.

Výstupem byl jízdní řád výměny strojního zařízení, který jasně popisuje jednotlivé činnosti řazené chronologicky za sebou s definovanou potřebou seřizovačů a technologického vybavení.

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt