Nastavení norem pro novou linku

Strojírenství, Slévárenství

Standardizace
MOST
5S
Layout
Simulace výroby

U každé investice chcete co největší jistotu, že vám přinese zisk. Díky moderním metodám a analytickým propočtům dokážou odborníci z Paul Advisory stanovit výkonnostní parametry montážní linky ještě před jejím rozjezdem. Vám se pak klidněji spí a víte, do čeho jdete.

Co o projektu říká jeho realizátorka, Karolína Doušová?

"Společnost zaváděla novou montážní linku, a ještě před jejím uvedením do provozu chtěla mít stanovené normy. Pro předběžné stanovení časů jednotlivých výrobních operací jsme se rozhodli využít metodu Basic MOST (metoda předem určených časů). Tyto časy jsme využili pro balancování jednotlivých pracovišť a sestavení linky ve stylu "one peace flow". V rámci metody jsme počítali i s minimalizací plýtvání na pracovišti a navrhli je tak, aby byla výroba co nejoptimálnější. To nám pomohlo zkrátit časy oproti konkurenci."

Díky metodě MOST a následným analytickým propočtům jsme byli schopni vyhodnotit, zda firma dokáže pokrýt požadovanou poptávku a s jakou ziskovostí bude výrobky montovat. Díky naší simulaci jsme tedy ještě před fyzickou stavbou linky dokázali určit její takt time, počet jednotlivých montážních pracovišť a znormovat činnosti, které se na nich budou vykonávat. Stanovili jsme také potřebnou lidskou kapacitu a naplánovali směnnost.

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt