Zkrácení doby zakázky o polovinu

Železniční strojírenství

Optimalizace procesu
Lead time
Skladové hospodářství

Optimálně sladit nákup náhradních dílů a finanční zatížení skladu není vždy jednoduché. V Paul Advisory si umíme poradit i s takovouto výzvou. Opravna drážních vozidel řešila problém dlouhých dodacích lhůt náhradních dílů, neúměrného objemu rozpracované výroby a vysokých skladových zásob. Při detailnějším rozboru situace jsme definovali nosnou produkci, rozdělili jsem nakupované součásti do kategorií a naplánovali proces nákupu dílů tak, abychom minimalizovali časovou i ekonomickou náročnost procesu. 

 Problém, kterému zákazník čelil

 • dlouhé dodací lhůty náhradních dílů (3-9 měsíců)

 Jak jej řešil

 • objednával díly s předstihem na sklad

 Důsledky, které to pro něho mělo

 • velký objem financí vázaných ve skladu
 • extrémně dlouhé termíny oprav (v průměru 75 dní)
 • přehlcení výrobních prostor rozpracovanými zakázkami

 Po analýze situace jsme realizovali následující opatření

 • proces objednávání materiálu jsme rozdělili na tři oblasti, přičemž každá z nich je řízena jiným způsobem
 • z analýzy minulého období jsme definovali nosnou produkci tvořící 80 % zakázek
 • u nosné produkce jsme nastavili objednávání materiálu v předstihu tak, že přichází do 14 dnů od příchodu zakázky

 Realizované změny přinesly následující zlepšení:

 • zkrácení průměrné průběžné doby zakázky ze 75 na 30 dnů
 • pokles rozpracované výroby z 9,5M Kč na 2,5M Kč
 • pokles ze 120 paletových míst pro rozpracovanou výrobu na 40 paletových míst
 • vyklizení a zprůchodnění výroby

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt