Standardizace 20 pracovišť

Strojírenství

Projektové řízení
Standardizace
5S
Vizualizace
Ergonomie
BOZP
Layout

V této společnosti začala naše práce školením Projektového řízení. Zaměstnanci rychle pochopili význam získaných informací a aplikovali je v praxi. Po dohodě s vedením jsme tedy pokračovali dál Řízením plnění úkolů. Ředitel společnosti viděl, že znalosti nemusí nutně končit jen v zápisnících a podle priorit vybral, že nejvíce ho trápí chaos a nepořádek na pracovištích. Připravili jsme tedy program šitý firmě na míru - dvoudenní kurz s praktickým výstupem: standardizace 5S pilotního pracoviště, do které se aktivně zapojili všichni účastníci školení. Význam byl natolik přesvědčivý, že následovala objednávka na standardizaci dalších 20 pracovišť.

Do procesu standardizace byli řízeně zapojeni i samotní operátoři. Ve výsledku jsou tedy navržené standardy opravdu funkční a samotnými pracovníky také dodržované. Spokojené je i vedení, neboť provozy získaly reprezentativní vzhled a panuje v nich pořádek, za který se nikdo nemusí při návštěvách zákazníků stydět. Dalším přínosem je úspora času při manipulaci materiálu díky vytvoření nových layoutů pracovišť a samozřejmě také eliminace možných incidentů v rámci BOZP a PO.

V procesu zavádění 5S jsme neteoretizovali, ale drželi se osvědčených praktických postupů:

  1. Na pracovišti vše vytřídit – co tam je nezbytné a co tam být nemusí či nemá
  2. Následně vše vyčistit a uklidit
  3. Rozmyslet si, zda je pracoviště dobře uspořádané z logiky materiálového toku a ergonomie práce
  4. Následně pracoviště přeskládat, standardizovat jednotlivé oblasti (layout, pracovní stůl, skříň s nářadím) – nové uspořádání vyzkoušet v praxi (zda jsme na něco nezapomněli)
  5. Vytvořit standardy vč. kontrolních listů
  6. Proškolení pracovníků na nové standardy a mistrů na jejich kontrolu
  7. Pravidelná kontrola / případná aktualizace

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt