Rekalkulace nákladů a revize výrobních procesů

Potravinářství

Kalkulace
Procesní analýza
KPI

Když vaše ceny nejsou na cílových trzích konkurenceschopné, je nejspíš čas na rekalkulaci nákladů a revizi výrobních procesů.

Management společnosti vyhodnotil situaci jako závažnou a obrátil se na specialisty Paul Advisory s opravdovou výzvou. V rámci komplexního projektu byla provedena analýza výrobního procesu a stanovení nákladové ceny. Výsledkem bylo zpřesnění kalkulačního vzorce, což přineslo firmě mnoho přímých i nepřímých benefitů a pomohlo ke zvýšení konkurenceschopností jejích výrobků na konkrétních cílových trzích.

V rámci projektu bylo dosaženo:

  • Změny systému stanovování nákladové ceny jednotlivých produktů
  • Zpřesnění nákladové ceny výrobků
  • Realokace velké části režijních nákladů do přímých (personál, technologie, energie)
  • Změna způsobu alokace režijních nákladů přes ukazatele více odpovídající realitě (nealokovat pouze přes náklady na materiál)
  • Zjištění skutečné maržovosti jednotlivých produktů a zákazníků
  • Implementace nového kalkulačního vzorce do interního informačního systému, což umožnilo velmi flexibilně reagovat na měnící se ceny vstupů, receptur a požadavky zákazníků

Vedlejšími benefity projektu bylo:

  • Odhalení úzkých míst ve výrobním procesu – potenciál pro eliminaci plýtvání
  • Odhalení úzkých míst v logistice a závozech
  • Získání nástroje pro řízení výrobkového portfolia a obchodní strategie společnosti
  • Získání nástroje pro efektivnější provizní odměňování obchodníků

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt