Digitalizace s výraznou úsporou času a peněz

Spedice

Procesní analýza
Optimalizace procesu
Zavádění informačních systémů

Digitalizace dokumentů, využívání aplikací a přenos dat v reálném čase dodnes není ve všech odvětvích samozřejmostí. Jedna spediční společnost, která se zaměřuje na dopravu zemědělských komodit, ještě donedávna pracovala výhradně s papírovými dokumenty, které si řidiči a odpovědní pracovníci dispečinku předávali běžnou poštou. Tok informací tak byl značně pomalý, fakturace probíhala s velkým zpožděním a informovanost zákazníků o procesu měla velmi nízkou úroveň. V Paul Advisory jsme si poradili i s touto výzvou.

Výchozí stav 

Řídící dispečink s nepřetržitou službou telefonem kontaktuje volného řidiče a předá mu informace o nové zakázce (např. převezení 30 tun obilí z bodu A do sila B). Řidič postupně odváží náklad, dokud není převezeno vše. O každé jízdě vede záznam (počet najetých km), přičemž dokladem o převezeném objemu je tzv. „Vážní lístek“ – záznam z váhy ve výkupu. Výkazy jízd stejně jako vážní lístky shromažďuje řidič u sebe. Na konci měsíce řidič zkompletuje podklady a poštou je odešle dispečinku. Dispečink porovná výkazy jízd s vážními lístky a toto celé pak s nasmlouvanými zakázkami. Teprve následně je vystavena faktura zákazníkovi.

Tento proces funguje beze změny cca 15 let. Trpí však těmito nedostatky:

 • dispečink nemá informace o průběhu plnění služby a nedokáže odpovědět na elementární dotazy zákazníka (kolik už bylo odvezeno, kdy bude odvezeno vše, stihneme odvézt vše do…)
 • dojde-li k jakémukoli problému, dozvídá se to dispečink jako poslední
 • fakturace probíhá 30-45 dnů po dodání služby, což způsobuje negativní dopad do cash-flow spediční společnosti
 • zákazník často urguje dodání faktury, protože má zájem případ uzavřít
 • celý proces běží dle zvyku, bez dokumentace, vstup jakéhokoli dalšího pracovníka (nový řidič nebo subdodavatel dopravy) je komplikovaný s velkým množstvím problémů

V průběhu projektu byl celý proces popsán a byly zrealizovány tyto změny:

 • řidiči provádí záznam o jízdě v okamžiku vykládky
 • do záznamu o jízdě byl doplněn prostor pro komentář odběratele
 • do záznamu o jízdě byly doplněny informace o stavu zakázky (odvezeno x tun z celkem y, vše bude odvezeno do …..)
 • záznam o jízdě i s vážním lístkem řidič fotografuje chytrým telefonem a odesílá na dispečink
 • dispečink zpracovává záznamy o jízdách průběžně a informace vkládá do informačního systému pro řízení zakázek
 • faktura je vystavena zákazníkovi nejpozději jeden den po ukončení zakázky
 • celý proces byl zdokumentován a byl vytvořen manuál pro řidiče
 • byla upravena směrnice pro dispečink a byly upraveny vzory smluv se zákazníky

Navržené řešení bylo otestováno a úspěšně nasazeno. V současnosti proces běží bez odchylek. Spediční společnost zaznamenala tyto přínosy:

 • proces fakturace byl zkrácen z 30-45dnů na 1 den
 • dispečink je přesně informován o stavu každé zakázky a dokáže v předstihu informovat zákazníka o jakékoli odchylce
 • výrazně vzrostla spokojenost zákazníků – zadavatelů přepravy, což se projevilo v skokovém nárůstu zakázek

V současnosti je připravována druhá etapa projektu, která spočívá ve vytvoření zakázkové aplikace pro chytrý telefon propojené s informačním systémem dispečinku. Řidič bude vést evidenci jízd v chytrém telefonu a záznam o jízdě spolu s fotografií vážního lístku bude automaticky importován do informačního systému.

Toto řešení přinese následující zlepšení:

 • odpadne nutnost údaje přepisovat a data tak budou v systému v reálném čase
 • dispečink bude mít kontrolu nad výkonem řidiče v reálném čase
 • bude možné zprovoznit zákaznický portál, kde zákazník uvidí on-line stav své zakázky (kolik jízd bylo provedeno, kolik bylo najeto km, kolik tun bylo převezeno včetně možnosti prohlédnout si fotografii vážního lístku)

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt