Analýza a zefektivnění slévárenské výroby

Slévárenství

5S
TPM
SMED
Standardizace
7+1 plýtvání
Snímkování
Chronometráž
Spaghetti diagram
BOZP

Čas letí velmi rychle a neaktualizované provozy v něm mohou ustrnout a zakrnět. Začne se projevovat nedostatečný sběr dat, plýtvání, dlouhé prostoje, neutěšující stavu strojů, nedodržování BOZP, nestabilita procesů a mnohé jiné průmyslové nešvary. I to je pro odborníky z Paul Advisory známá výzva. V jedné slévárenské společnosti se stal neutěšený stav důvodem pro výměnu managementu. Nové vedení si nutnost změn uvědomovalo a spustilo projekt rozsáhlé obnovy výroby. Začít bylo potřeba jako vždy změnou uvažování v hlavách lidí.  

Aktivace personálu

Abychom vedení i personál dostali do „hry“, použili jsme metodu „Game for Result“. Prostřednictvím hry „Hledej svůj potenciál – eliminuj plýtvání“ jsme pracovníky připravili na chystané změny. Následně jsem definovali zadání pro poradenský projekt „Zefektivnění pracovišť tryskání a oddělování“.  

Samotný projekt jsme zahájili sběrem výrobních dat (časy trvání výrobních a nevýrobních operací, velikost dávky…). Pro zmapování výrobních operací jsme použili metody snímkování pracovníků, chronometráže a spaghetti diagram. Následně byl zaveden systém dlouhodobého sběru výrobních dat. Analýza údajů získaných na pracovišti tryskání ukázala následující nedostatky: rozdílné strojní časy u stejného typu výrobku; plýtvání časem – pohyby, přeprava, čekání, opravy; špatný stav strojů díky zanedbané údržbě; nepřijatelná ergonomie práce; neuspořádání pracoviště a nepořádek; nedodržování délky přestávek a konce pracovní doby; porušování BOZP a další. 

Na pracovišti oddělování byly jako hlavní příčiny neefektivnosti definovány:

  • nadměrná manipulace
  • absence postupů pro přetypování strojů a potřebného nářadí
  • zásadní nedodržování přestávek a konce pracovní směny

Problematické oblasti byly řešeny standardizací pracovišť. V prvním kroku byla pracoviště vyčištěna a zbavena nepotřebných věcí. Následovala standardizace v podobě vytvoření layoutů pracovišť, standardů úklidu, údržby a mazání strojů.

Kvantifikovatelné výsledky: 

  • k tryskacím strojům byl instalován vykládací mechanismus, který snížil manipulovanou hmotnost o 50 % a čas potřebný k manipulaci s odlitky o 60 %
  • Zavedením SMED a vybavením pracoviště oddělování se snížil čas pro přetypování strojů o 50 %
  • byly stanoveny normy strojních časů pro jednotlivé typy odlitků, čímž došlo ke snížení času tryskání v průměru o 25 %
  • roční úspora díky výše zmíněným opatřením spolu s důrazem na dodržování standardů a pracovní kázně byla pro tato dvě pracoviště vyčíslena na 1,5 mil. Kč

V současné době změnový projekt pokračuje na dalších pracovištích, a to na pracovišti hrubého tryskání a výrobě voskových modelů. Každé pracoviště je podrobeno snímkování a je na něm zaváděn dlouhodobý sběr dat a standardizace.

Kontaktujte nás

Jeden hovor vydá za tisíce písmen

Nevíte, kde přesně leží váš problém nebo který produkt zvolit? Nevadí, rádi si s vámi zavoláme nebo se potkáme online či osobně. Každá firma je jiná a od toho se odvíjí i způsob, jakým vám můžeme být užiteční.

Přejít na kontakt